Autocad Kursu Sarıyer İçeriği

Autocad Program arayüzünün tanıtımı ve menülerin kullanımları
Çizim komutlarına giriş ve tanıtımı
Autocad'de düz çizgi çizme ve açılı çizgi çizme yöntemleri
Çember, yay gibi çizim elemanlarının etkili kullanımı
Autocad Çizim komutları : xline, mline, polygon, rectangle
AUTOCAD KURSU SARIYER UYGULAMA PROJELERİ
Çizim komutları : Mline, Mline stil tanımlama point, point stil tanımlama, spline
Autocad Çizim modları ve ayarları
AutoCAD eğitimi uygulamaları
AutoCAD eğitimleri esnasında çok kullanılan komutlar
Nesne seçme yöntemleri
AUTOCAD KURSU SARIYER UYGULAMA PROJELERİ
Düzenleme komutları : Erase (silme ), Copy (kopyalama), Move (taşıma), Offset (öteleme)
Autocad Düzenleme komutları : Array / Polar (açısal çoğaltma), Mirror (Aynalama)
Düzenleme komutları : Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break ( Kırma
Düzenleme komutları : Rotate (döndürme), fillet (radius atma), chamfer (pah kırma)
Polyline (birleşik çizgi), Pedi
Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)
Katman oluşturma ve katman özellikleri
Hatch (Tarama ve özellikleri)
AUTOCAD KURSU SARIYER UYGULAMA PROJELERİ
Yazı yazma komutları (Dtext, Mtext)
Yazı stili tanımlama
AutoCAD kursları uygulama Kitapçığımızdan örnekler
Make Block ( Blok Oluşturma)
Autocad için Standart kullanıcı kütüphanesi oluşturma
Wblock, insert block kavramları
Sorgulama komutları
AUTOCAD KURSU SARIYER UYGULAMA PROJELERİ
Nesne özelliklerinin değiştirilmesi
Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri
AutoCAD kursu bittikten sonra kullanabileceğimiz kendi nesne kütüphanesini oluşturma
Autocad Ölçülendirme komutları
Ölçülendirme stili tanımlama
Dwt uzantılı template dosya oluşturma
AutoCAD kursları kapsamında proje üzerinde ölçülendirme uygulamaları
Plot (çıktı alma) işlemleri
AUTOCAD KURSU SARIYER UYGULAMA PROJELERİ
AutoCAD eğitimlerinde çıktı ayarlarının önemi
Yeni UCS (Koordinat Sistemi Tanımlama) ve ayarları
Autocad programında 3 Boyutlu modelleme teknikleri
Temel 3 boyutlu çizim elemanları
Booelan komutları
AUTOCAD KURSU SARIYER UYGULAMA PROJELERİ
Extrude, Revolve, Loft, Presspull, Sweep komutları ile 3d model oluşturma
3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
Solid Editing ( Katı Model Düzenleme ) komutlarının kullanımı
Autocad'de Üç boyutlu modellerin gölgelendirilmesi, malzeme atama, kaplama işlemleri
AutoCAD eğitiminin uygulamalarla değerlendirilmesi
Mesleki Proje Çizimi
AUTOCAD KURSU SARIYER BİTİRME PROJESİ

REVİT KURSUM

Sponsor : www.biladim.com